Gerechtelijke uitspraken

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

  Terug

Kenmerk (rechtbank)/Zaaknr.:
84/03  
EBF nummer:
AMO 036  
Datum uitspraak:
15-07-2004  
Titel:
Beding zoals in art. 6 lid 1 Hpw is nietig.  
Kern:
Art. 6 lid 1 Hpw stelt dat een beding waarbij ten behoeve van een der partijen enig niet redelijk voordeel wordt overeengekomen, nietig is.

Samenvatting:
Het Gerechtshof oordeelt dat een beding zo als in art. 6 lid 1 Hpw nietig is.

In deze zaak vraagt verhuurder telkens wanneer er een huurovereenkomst werd gesloten een bedrag aan schilderwerk binnenshuis. De kantonrechter heeft de vordering tegen verhuurder toegewezen. Verhuurder vordert dat het vonnis van de kantonrechter wordt vernietigd.

Het gerechtshof bekrachtigt het vonnis van de kantonrechter.
Verhuurder heeft de verplichting om de te verhuren woning in behoorlijke staat aan huurder ter beschikking te stellen. Klein onderhoud zoals bedoeld in deze zaak komt voor rekening van huurder. Verhuurder wenste om de kosten die verbonden zijn aan de nakoming van zijn verplichting om woningen behoorlijk op te leveren te verhalen op huurders. Verhuurder stelde hier alleen niets tegenover. Het betreffende beding is een beding zoals bedoeld in art. 6 lid 1 Hpw: Elk in verband met het tot stand komen van huur en verhuur van woonruimte gemaakt beding, niet de huurprijs betreffende, waarbij ten behoeve van een der partijen enig niet redelijk voordeel wordt overeengekomen, is nietig. Het staat vast dat de huurovereenkomsten zonder dit beding niet tot stand waren gekomen.
Huurders beroepen zich terecht op de nietigheid daarvan.

Rechter:
Mrs. Huijzer, Ruitinga en  
Gemachtigde:
 
Instantie:
Gerechtshof  
Winnaar:
Huurder  
 
  Terug