Gerechtelijke uitspraken

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

  Terug

Kenmerk (rechtbank)/Zaaknr.:
4099908 KK EXPL 15-615  
EBF nummer:
__W15030  
Datum uitspraak:
24-06-2015  
Titel:
Onder verhuurd door huurder en verhuurder eist ontruiming, rechter wijst de vordering af  
Kern:
Huurder in het gelijk gesteld in zoverre dat de voorzieningenrechter stelt een voorlopig oordeel over het geschil te vellen. Het wachten is op de uitkomst van een nog te voeren bodemprocedure. Gedagvaard waren huurder en onderhuurder. Betreft verhuur van twee zelfstandige etages aan 1 hoofdhuurder. Die heeft de andere etage onderverhuurd en is nu zelf vertrokken. De onderhuurder van de andere etage wil de huurovereenkomst voortzetten.

Samenvatting:
Huurder heeft samen met een vriendin (geen partner) 2 zelfstandige woningen onder 1 contract gehuurd.
Op een gegeven moment gaat die vriendin weg. Huurder kan natuurlijk niet in zijn eentje op 2 afzonderlijke zelfstandige woningen bewonen. Die vertrekkende vriendin meldt dat aan de makelaar/verhuurder. En vraagt toestemming of de huurder zelf iemand mag zoeken om de leeggekomen woning te verhuren. Daar geeft de makelaar toestemming voor. Huurder verhuurt de woning vervolgens aan een kennis. Dat heeft een paar jaar geleden plaatsgevonden. Huurder gaat daarna zelf weg en heeft de huur opgezegd. Die kennis blijft echter zitten en weigert te vertrekken. Hij beroept zich op huurbescherming wegens onderhuur van de zelfstandige woonruimte. Het is inderdaad een zelfstandige woning. En de woning is onderverhuurd door de hoofdhuurder. Huurder kan de woning (2 zelfstandige woningen) niet leeg opleveren. Zo op het oog is de makelaar zelf verantwoordelijk voor deze situatie. Huurder kan niet op 2 zelfstandige woningen wonen. Dit werkt natuurlijk in de hand dat, als zijn voormalige vriendin weggaat, en als dan uitcontract voor beide woningen op zijn naam blijft staan, huurder de woning moet onderverhuren. Daar is geen ontkomen aan. Hij kan ook geen 2 woningen betalen in zijn eentje. Bovendien heeft hij hiervoor toestemming gekregen.

Verhuurder stelt echter dat hij geen toestemming heeft gegeven voor deze onderhuur situatie en dat de kennis er alleen op is komen wonen om zelf het hoofdhuurderschap te verwerven. Dat de huurder zijn huurovereenkomst heeft opgezegd maar de woning niet leeg heeft opgeleverd omdat de onderhuurder aanspraak maakt op zijn huurrechten, hij huurt een zelfstandig woonruimte. En dan de verhuurder de onderhuur niet kan voortzetten omdat dit niet redelijk en billijk is.

In reconventie worden over een weer extra eisen ingebracht die vooral bijzaak zijn.

De rechter oordeelt dat.
* Er spreken is van twee afzonderlijke zelfstandige woonruimte, dat de woning geen eigen meterkast/nutsmeters heeft doet hier niet aan af (HR29-09-1995, NJ1996,71)
* De huurder onvoldoende heeft aangetoond dat hij toestemming heeft gekregen om de woning aan een andere onder te verhuren nadat de officiële medehuurster het contact had opgezegd. Echter heeft de verhuurder ook geen actie ondernomen om een andere huurder aan te dragen.
* Verhuurder kon er vanuit gaan dat de huurder in zijn eentje niet aan zijn verplichtingen kon voldoen om de beide appartementen te bewonen en te betalen.
* Dat de verhuurder nu de redelijkheid en billijkheid aandraagt om de onderhuur niet voort te zetten wijst de rechter af. Omdat de verhuurder deze constructie op heeft getuigd om meer huur voor de woning te kunnen vragen. op deze manier kon de verhuurder de huurprijzenwetgeving omzeilen.
*Omdat beide partijen gelijk en ongelijk hebben en de onderwerpen eigenlijk om meer onderzoek vragen stelt de kortgedingrechter geen van beide partijen in het gelijk. De proceskosten worden gecompenseerd.

Rechter:
C.W. Inden  
Gemachtigde:
Kees Oosterwijk  
Instantie:
Rechtbank Amsterdam  
Winnaar:
geen  
Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel van de uitspraak.
 
  Terug