Gerechtelijke uitspraken

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

  Terug

Kenmerk (rechtbank)/Zaaknr.:
3385976  
EBF nummer:
__W15012  
Datum uitspraak:
09-03-2015  
Titel:
Ontruiming afwezen dit door de huur achterstand te betalen voor de eerste zitting.  
Kern:
Dagvaarding wegens een (niet betwiste) huurachterstand waarbij meteen ontruiming werd gevorderd. Rechter op 9 maart 2015 wijst vordering verhuurder af. Wijst huurder er wel op dat in een mogelijk opnieuw voorkomend geval vordering wellicht wel wordt gehonoreerd.

Samenvatting:
Verhuurder eist ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming. Dit omdat de huurder meer dan 4 maanden huurachterstand heeft opgelopen. De maandelijkse huur bedraagt €383,25 en de huurder heeft een schuld van €1.527,86. Verhuurder heeft de huurder hier meer malen op gewezen maar dit had geen effect gehad. Verhuurder dagvaardt de huurder met de eis het bedrag te voldoen, vermeerderd met de incasso kosten en de huurovereenkomst te ontbinden en een ontruiming uit te spreken.

Huurder verweert zich hier tegen. Huurder ontkent de huurachterstand niet, hij heeft voor de eerste zittingsdatum het op staande bedrag over gemaakt aan de verhuurder, en in de dagen daar na ook de incasso kosten + de eerste volgende maand huur.
Huurder stelt dat ontbindingen en ontruiming geen recht doet aan de situatie, nooit eerder is hij veroordeeld voor achterstallig betalingen en het geld is voldaan voor de eerste zitting. In dat geval is de ontbinding + ontruiming een te zware stap.

De rechter oordeelt dat de verhuurder niet heeft ontkend dat het openstaande bedrag volledig is voldaan en deze situatie zich nog niet eerder heeft voor gedaan. De ontbinden van de huurovereenkomst op dit moment een te zwaar middel is en daarom niet zal worden toegekend. Huurder heeft wel een wanprestatie geleverd maar heeft dit alsnog goed kunnen maken. De huurder wordt wel in de proceskosten veroordeeld.

Rechter:
M.V. Ulrici  
Gemachtigde:
Jeroen Wolfrat  
Instantie:
privaatrecht  
Winnaar:
Huurder  
Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel van de uitspraak.
 
  Terug