Gerechtelijke uitspraken

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

  Terug

Kenmerk (rechtbank)/Zaaknr.:
4419655 KK EXPL 15-1201  
EBF nummer:
__W15058  
Datum uitspraak:
23-09-2015  
Titel:
huurbescherming bij noodoplossing naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar  
Kern:
Huurder krijgt de woning voor bepaalde tijd aangeboden, na die periode zal de dochter van de verhuurder de woning betrekken dit i.v.m. haar studie in Amsterdam. De bepaalde tijd is verstreken en huurder weigert de huur opzegging en stelt dat er geen sprake is van een huurovereenkomst naar zijn aard van korte duur. De rechter is het hier niet mee eens omdat huurder vanaf begin wist dat het voor bepaalde tijd was en deze intentie ook duidelijk is aangegeven bij aanvang van de huur.

Samenvatting:
Verhuurder verzoek de rechter ontruiming van de huurder uit te spreken omdat de huurder er zonder recht en titel zit.
De verhuurder heeft de woning voor korte duur aan de huurder ter gebruik gegeven. Het is een complex waar veel studenten wonen en hun dochter, waar voor de woning bedoeld is maakte er nog geen gebruik van.
Huurster zat in nood en er is overeen gekomen dat de huurder de woning voor één jaar en negen maanden kan gebruiken. Daarna zal de dochter van de verhuurder de woning i.v.m. haar studie betrekken.
3 maanden voor de afgesproken einddatum wordt de huurovereenkomst per brief formeel opgezegd, met het verzoek om de woning op die datum leeg op te leveren. Dit wordt geweigerd door de huurster en blijft wonen op de woning.

Huurder stelt dat hier helemaal geen sprake is van een huurovereenkomst naar zijn aard van korte duur en dat ze gewoon huurbescherming heeft. Dat het pand te bestemming studenten zou hebben betwist ze. Dat er eventueel sprake is van een vrienden dienst/prijs betwist de huurder, voor de overeenkomst wat er namelijk geen vriendschapsrelatie en de huurprijs is daar ook niet naar.

De rechter oordeelt dat er in dit kort geding uitspraak gedaan kan worden en dat er bij een bodem procedure niet een andere uitkomst zal zijn.

De rechter wijst de ontruiming toe omdat een beroep op huurbescherming in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Dit omdat vanaf aanvang duidelijk was dat de verhuur voor tijdelijk aard was en dat de huurder ook op de hoogte was dat de dochter van de verhuurder de woning voor haar studie zal betrekken.
De rechter spreekt uit de huurder de woning moet ontruimen en indien ze dit niet vrijwillig doet dit onder begeleiding van de deurwaarder uitgevoerd mag worden. Huurder wordt tevens veroordeeld in de proceskosten.

Rechter:
E. Pennink  
Gemachtigde:
Patrick Worp  
Instantie:
Rechtbank Amsterdam  
Winnaar:
verhuurder  
Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel van de uitspraak.
 
  Terug